Temadag

I samarbejde med organisationsantropolog Carsten Arnfjord Thomsen fra INNOVATIONSSTUDIER.DK og med de seneste videnskabelige baserede måleinstrumenter (spørgeskemaer) udviklet af Hogrefe Psykologiske Forlag, tilbyder Coachklinikken en temadag fyldt med viden, humor og interaktivitet.
 
- en oplevelse for livet.
En Temadag der handler om Stress, social kapital og teamudvikling.

 

Det handler om at give medarbejderne indsigt i hinanden og sig selv. Dernæst handler det om at gøre resultaterne af dagen målbare så man bliver i stand til at fastholde en udvikling der rækker langt ind i fremtiden.  Grupperesultaterne bliver publiceret i en e-bog der efterfølgende kan distribueres på ens intranet - eller udsendes individuelt til deltagerne.

 

Programmet for dagen er tæt, fyldt med viden og ny indsigt - og præsenteres med humor, men også med en intensitet der efterlader deltagerne med en uforglemmelig dag. Alle vil efterfølgende føle fornyet respekt for sine kollegaer og vil helt naturligt anvende den nye viden til at sikre, både sig selv men også kollegaer, en bedre og mere effektiv hverdag - både på arbejdet - men i lige så høj grad i alle andre sammenhænge hvor samarbejde er nødvendig for at der opnås optimale resultater.

PROGRAM

08.30 - 09.00

 

Morgenmad

 

09.00 - 10.00

 

Foredrag:  "Kram din Stress".

Har du eller en af dine kolleger Stress? - Hvad kan du gøre ved det?

Det handler om "stoffer" - eller snarere signalstoffer, hormoner og

indstilling til livet.

 

Introduktion til nye perspektiver på stress.

 

10.00 - 10.15 

 

PAUSE / KAFFE / VAND / FRUGT

 

10.15 - 11.15

 

Fremlægning af analyse baseret på resultater fra Stressindikator.

 

Gennemgang af fortolkningsrapport for gruppen. Hver deltager sidder med sin egen personlige og fortrolige rapport på 26 sider og ser sine egne resultater i sammenligning med hele gruppens. Alle testresultater er omfattet af persondataloven.

 

(selve testen er foretaget online - mindst 1 uge forinden).

 

11.15 - 11.30

 

PAUSE / KAFFE / VAND / FRUGT

 

11.30 - 12.30

 

Konklusioner og orientering ifb. resultater fra stressindikator.

 

12.30 - 13.15

 

Frokost 

 

13.15 - 14.30

 

Introduktion til Diversity Icebreaker som et værktøj, der på en enkel, humoristisk og positiv måde sætter fokus på forskellighed i et team for at skabe refleksion og udvikling i teamet.

 

Eftermiddagen indledes med en Individuel Diversicy Icebreaker test. Herefter opdeles deltagerne i forhold til testresultaterne:

 

Blå: Logistik, struktureret, praktisk, planlægger, målrettet etc.

Rød: Social, harmonisk, fællesskab, hensynsfuld, tålmodig etc.

Grøn: Visionær, nye ideer, entusiastisk, ambitiøs, kreativ etc.

 

I de enkelte grupper diskuterer man, hvad der karakteriserer dem selv og deres farve. Derefter diskuteres, hvad der karakteriserer medlemmerne, som befinder sig i de to andre farvekategorier, og hvilke forskelligheder og lighedspunkter, der er.

 

Formålet med denne gruppeøvelse er at skabe en fælles forståelse for, hvordan teammedlemmerne er afhængige af hinanden og på hvilke områder, de er forskellige. (læs mere her....)

 

14.30 - 14.45

 

PAUSE / KAFFE / VAND /FRUGT / KAGE

 

14.45 - 16.00

 

Gruppearbejde med indlagte udfordringer og opgaver. Det er her deltagerne for alvor ser værdier fra dagens mange input.

 

16.00 - ?

 

Afslutning og afrundning - eventuelt spørgerunde.

 

 

 

MÅLGRUPPE

Ledere og medarbejdere

 

Varighed

1-dags kursus

Aktuelle temaer, kan kombineres efter ønske og behov.

 

PRIS  

kr. 32.500,- eksl moms

inkl. Stressindikator test og Diversity Icebreaker test.

 

Antal deltagere:

max 30 personer

 

OBS!

OBS! OBS !

Pris er eksl . forplejning og lokaler, men dette kan aftales separat og er naturligvis afhængig af deltagerantallet.

 

Adresse

Strandvej 11

5700 Svendborg

Telefon

+45 2084 6362  

  • LinkedIn Clean
  • facebook
  • w-googleplus

© 20

© 2012- 2020

Coachklinikken.dk

CVR 8270 1559