STRESSFOREBYGGELSE

- EN DEL AF EN AKTIV                 

SUNDHEDSSTRATEGI

Stressforebyggelse handler først og fremmest om at give medarbejderne indsigt i, hvad stress er og ikke er. En samlet indsats omkring stressforebyggelse indeholder således foredrag - analyse og vejledning. Fundamentet består af analyseværktøjet "Stressindikator" - der er det eneste eksisterende dansk valideret stressanalyseværktøj. 

 

Testen tages direkte over internettet inden kursusdagen –det tager 20-25 minutter at besvare den - og undersøgelsen inkluderer en omfattende brugervenlig fortolkningsrapport og personlig profil, samt stresshåndteringsplan.

 

Testpersonens svar er sammenlignet med en norm bestående af en stor gruppe tilfældigt udvalgte voksne danskere. Væsentlige afvigelser fra det gennemsnitlige i positiv eller negativ retning, opgøres som henholdsvis sundhedsressourcer og sundhedsrisici.

 

Stressindikator gør det derfor muligt at analysere hver enkelt medarbejders ressourcer og stresspåvirkning og/eller en personalegruppes samlede stressprofil og vejlede præcist og grundigt i forhold til potentielle stresskilder.*

 

STRESSINDIKATOR AFDÆKKER FLG. OMRÅDER: 

 • Stress

 • Sundhedsvaner

Motion

Søvn/afslapning

Kost og ernæring

Helbredsbeskyttelse

 • Socialt netværk

 • Type-A-adfærd

 • Mental hårdførhed

 • Stresshåndtering

Positiv vurdering

Negativ vurdering

Trusselsminimering

Problemfokusering
 

 • Psykisk velbefindende

STRESSFOREBYGGELSE 

        som en del af en aktiv

                 SUNDHEDSSTRATEGI

Udgangspunktet for et succesfuldt arbejde med en aktiv sundhedsstrategi er:
      Etablering af en fælles forståelse for:
 • Hvad er stress og hvad er det ikke?
 • Hvorfor får man stress?
 • Hvordan forebygger man stress?
 • Hvordan håndterer man stress?
1
      Etablering af fælles ansvar
 • Stress er ofte anset som et personligt
 • problem - men for at komme stress til livs
 • skal ansvaret fordeles på alle
 • organisationens niveauer.
2
      En aktiv indsats i kulturen
 • Diversity Icebreaker
 • Stressindikator
 • Sundhedsvaner
 • Motivation
3

HVORDAN?

Hvordan etablerer man fundamentet for en aktiv sundhedsstrategi?
foredrag
måling
vejledning

STRESSFOREBYGGELSE

BOOK EN TID

Eller fortæl, hvad du gerne vil vide mere om

Succes! Din besked er modtaget