Hvad er Coaching?

Ordet ”Coach” eller ”Coaching” bruges i forskellige sammenhænge. 

Det essentielle i Coaching er en hurtig og effektiv samtaleform, hvor du via nogle spørgsmål vil kunne opnå større klarhed over din nuværende situation, opdage nye ressourcer og få et koncentreret fokus på dine fremtidsmål. 

 

Det er Coachens opgave at hjælpe en person til at ændre sig på områder, personen ønsker at ændre sig samt hjælpe personen til at gå i den retning personen ønsker at gå. Coaching støtter en person på ethvert niveau i forhold til, hvem personen ønsker at blive og hjælper personen til at få det bedste frem i sig og at nå sine mål. 

 

  • Coaching opbygger en persons opmærksomhed.

  • Udvikler evnen til at vælge og føre til forandring.

  • Låser op for en persons potentiale og maksimerer ens præstation.

  • Coaching hjælper en til selv at tage ejerskab for sine beslutninger.

 

De værktøjer, coachen anvender, er videnskabeligt funderede og mange af værktøjerne findes også i den terapeutiske og psykologiske verden.

 

MENTORING

Til forskel fra en Coach er en Mentor en person, der i kraft af sit kendskab til et emne og sin livserfaring giver råd og vejledning samt fremstår som rollemodel. At være mentor betyder, at samtalerne udgøres af en bred vifte af emner, der ikke alle behøver at være arbejdsrelaterede. En mentor er en ”sponsor” med stor professionel erfaring inden for sin klients arbejdsområde.

 

RÅDGIVNING

Med rådgivning forstås en person, der rådgiver en klient, der føler sig utilpas eller utilfreds med sit liv. En person, der søger råd og vejledning. Når der rådgives, er det rådgiveren, der har ejerskab til beslutningerne.

 

TERAPI

Med terapi menes at en person skal helbredes for psykologiske eller fysiske problematikker. Personen ønsker at blive følelsesmæssigt helbredt eller få lindret sin mentale tilstand.

Terapi handler om en persons mentale helbred. 
Coaching handler om en persons mentale udvikling.

En persons motiv for at søge terapeutisk rådgivning er sædvanligvis begrundet i at ville af med noget smerte eller utilpashed – mere end at ville udvikle sig hen imod et specifikt mål.

Coaching er ikke helbredende, men er i stedet opbyggende og forstærkende. Når der arbejdes med terapi og med rådgivning, arbejdes der ofte med en forståelse og analyse af en persons fortid, hvorimod man i det coachende arbejde mere arbejder med nutid og fremtid.

 

 

Hvad betyder "Professionel" coaching.

Den generelle respekt for professional coaching (I befolkningen) er afhængig af, at coaching udføres på et højt niveau såvel fagligt som etisk.

 

Titlen coach er imidlertid ikke en beskyttet titel, og det kan være at problem for de professionelle coaches, der har valgt en seriøs uddannelse og opnået de nødvendige coachkompetencer og den nødvendige coachviden. De professionelle coaches er desværre under samme paraply som de ikke-uddannede, der efter et 2-dagskursus også titulere sig som coaches.

 

For at sikre respekten omkring coachtitel må den enkelte coach derfor selv statuere et eksempel på højt fagligt niveau og høj etisk standard. En hjælp til dette kan være at kende og efterleve de etiske regler for coaching.

Thomas J. Leonard er en af pionererne indenfor coaching. I 1996 tog han initiativet til oprettelse af en international coach forening.

 

The International Coach Federation (http://www.coachfederation.org/) arbejder med at opretholde det faglige høje niveau for coachprofessionen i den ganske verden med formulering af standarder, etiske regler m.m.

 The International Coach Federation (i daglig tale: ICF) er den største internationale sammenslutning af coaches. ICF startede i 1996 og har i dag medlemmer fra mere end 70 lande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se filmen, hvor Mogens Nielsen fortæller hvad Coaching er for en størrelse og hvilke ydelser Coachklinikken tilbyder.

Adresse

Strandvej 11

5700 Svendborg

Telefon

+45 2084 6362  

  • LinkedIn Clean
  • facebook
  • w-googleplus

© 20

© 2012- 2020

Coachklinikken.dk

CVR 8270 1559