Forebygge Stress

 

Stress er skabt af mennesker - og kan kun ændres af mennesker.

 

Stress er resultatet af mange aktørers forståelser og handlinger - ledere som medarbejdere må begge være indstillet på at tage ansvar. Når først en organisation oplever at flere og flere medarbejdere går ned med stress - kan tegnene være en "ond" spiral af sygemeldinger, øget arbejdspres på grund af sygemeldinger og mistænkeliggørelse når en medarbejder sygemelder sig.

 

Det er altid bedre at komme på forkant med en sådan situation. Hos Coachklinikken har vi valgt at vælge løsninger der øger organisationens samlede modstandskraft overfor stress, gennem information og brug af moderne kommunikationsværktøjer.

 

Stressforebyggelse handler bl.a. om viden.  Det handler om at man selv reagerer på de signaler kroppen sender, når stress er ved at tage over - og det handler om at organisationen har  forståelse for en persons råb om hjælp.

 

Stressforebyggelse handler også om at der skabes opmærksomhed på den enkeltes rolle og ansvar i fastholdelse af et positivt orienteret arbejdsmiljø - hvor trivselskultur og fællesskab opnås gennem indsigt og respekt for hinanden.

 

Coachklinikkens team af konsulenter har sammensat en temadag, bestående af  :

 

 • Foredrag om stress, stresssignaler og kroppens fysiologiske reaktioner
  - lær at spotte stress hos dig selv og andre

 • Analyse af hver enkelt medarbejders ressourcer og stresspåvirkning
  - inkl. 26 siders rapport med individuel handlingsplan

 • Analyse af organisationens samlede stressprofil
  - ​inkl. datasamling i e-bogsform, til brug for senere opfølgning og vedligehold

 • Teamudviklingskoncept ved brug af Diversity Icebreaker
  - kommunikationstræning, konflikthåndtering med fokus på accept og forsåelse af forskellighed.

 

 

Generelt handler stressforebyggelse om:

 

At ejerskab til stress gøres til et fælles anliggende, hvor man i  dialogen mellem ledelse og medarbejdere anerkender stress og samarbejder om at få opbygget et så stressfrit arbejdsmiljø som muligt.

 

Følgende tiltag har alle fokus på stress:

 

 • At se på faktorer, der øger risikoen for stress,når der laves arbejdspladsvurdering: (APV)

 • At arbejde med stressforebyggelse i samarbejds. og arbejdsmiljøorganisationen

 • At tilrettelægge arbejdet hensigstmæssigt og med realistiske målsætninger og tidsrammer

 • At ledelsen delegerer ansvar og kompetence til medarbejderne afpasset efter medarbejdernes kunnen

 • At planlægge og gennemføre relevant uddannelse for medarbejderne

 • At planlægge og gennemføre ledelsesudvikling - med fokus på ledelsens færdigheder i at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø

 • At udvikle og anvende personalepolitikker, f.eks. en stresspolitik.

 • At udnytte gode eksempler på, hvordan man tidligere i virksomheden har håndteret stress - eller udnytte andre virksomheders erfaringer med at forebygge stress.

 

 

 

Adresse

Strandvej 11

5700 Svendborg

Telefon

+45 2084 6362  

 • LinkedIn Clean
 • facebook
 • w-googleplus

© 20

© 2012- 2020

Coachklinikken.dk

CVR 8270 1559