Diversity Icebreaker

Diversity Icebreaker er et værktøj, der på en enkel, humoristisk og positiv måde sætter fokus på forskellighed i et team for at skabe refleksion og udvikling i teamet. 

 

Værktøjet har fokus på at lære medlemmerne i et team at håndtere forskelligheder på en positiv og konstruktiv facon. Det består af 14 spørgsmål med 3 alternativer, dvs. 42 udsagn, som den enkelte person skal forholde sig til, og derpå give sig selv point i de forskellige kategorier. Efterfølgende beregner personen sin egen score i kategorierne Blå, Rød og Grøn.

 

Rød: Social, harmonisk, fællesskab, hensynsfuld, tålmodig 

 

Grøn: Visionær, nye ideer, entusiastisk, ambitiøs, kreativ 

 

Blå: Logisk, struktureret, praktisk, planlægger, målrettet 

 

Den enkleste måde at anvende resultaterne på efterfølgende er, at sætte deltagerne sammen i grupper, hvor de først beskriver, hvad der karakteriserer dem selv og deres farve. Derefter diskuteres i grupper, hvad der karakteriserer medlemmerne, som befinder sig i de to andre farvekategorier, og hvilke forskelligheder og lighedspunkter, der er. Formålet med denne gruppeøvelse er at skabe en fælles forståelse for, hvordan medlemmer af et team, en afdeling, en organisation er afhængige af hinanden og på hvilke områder, de er forskellige.

 

Værktøjet giver ikke en færdig ”opskrift” på, hvordan de enkelte medlemmer er, eller hvordan de bør interagere. Det er i høj grad op til deltagerne selv at komme med input og løsninger. 

 

Diversity Icebreaker er velegnet til brug i forbindelse med uddannelse og udvikling af team, til specifikke projekter, kommunikationsforbedring og forhandling. Den kan også bruges til seminarer eller kick-off kurser, hvor åbenhed, feedback og læring er centrale elementer. 

 

Diversity Icebreaker giver indsigt i 

 • Personlighed – forskelle, styrker og svagheder

 • Teamroller

 • Kommunikation, udfordringer og muligheder
   

Udbytte ved brug af værktøjet

 • Accept og forståelse af forskellighed

 • Øget åbenhed, tillid og gensidig respekt

 • Fokus på adfærd og kommunikation

 • Øget effektivitet gennem optimal tilpasning af ansvar og opgaver 

 

Diversity Icebreaker "Profilfolder", bliver leveret sammen med spørgeskemaet. Profilfolderen kan deles ud i slutningen af sessionen og forstærke læringen efterfølgende. I Profilfolderen kan deltagerne markere deres profil ud fra resultaterne fra spørgeskemaet, sammenligne med normen, læse om de forskellige præferencer og få praktiske tips til bedre interaktion med andre osv.

 

Konceptet er udviklet til brug i organisatoriske sammenhænge. Det er ikke en personlig-hedstest i den traditionelle forstand, men har de elementer, der kræves. Værktøjet er blevet normeret og valideret i Norge i 2004-2005 og er med succes, nu repræsenteret i 19 lande. Human Factors i Norge er indehaver af rettighederne til konceptet, produkter og relevante varemærker.

 

I Danmark er Hogrefe Psykologisk Forlag eneforhandler af værktøjet Diversity Icebreaker.

 

Læs mere om Divercity Icebreakerhttp://www.diversityicebreaker.dk/

 

 

Kontakt Coachklinikken for at høre mere om vores kurser og brugen af Diversity Icebreaker.

 

MÅLGRUPPE

Ledere og medarbejdere

 

Varighed

1 - 3 dage

Afhængig af aktuelle

temaer,  kan kombineres efter ønske og behov.

 

PRIS  

kr. 13.995,-

 

Få tilbud på

KICK-OFF SEMINAR

Varighed ca. 1 1/2 time

Prissættes efter antal deltagere

Adresse

Strandvej 11

5700 Svendborg

Telefon

+45 2084 6362  

 • LinkedIn Clean
 • facebook
 • w-googleplus

© 20

© 2012- 2020

Coachklinikken.dk

CVR 8270 1559