COACHING I ORGANISATIONEN

- EN DEL AF EN AKTIV                 

SUNDHEDSSTRATEGI

Forandringer i organisationer ses ofte som en af de ledelses-udfordringer der kræver størst opmærksomhed. Som menneske elsker vi rutiner og hader forandringer. Men er man i stand til at formidle en mening med forandringen og de fordele som medarbejdere og virksomhed vil opnå, kan forandringsprocessen vendes til noget positivt. 

Coachklinikken tilbyder at forestå analysearbejde gennem interviews og tests på det individuelle plan og efterfølgende i grupper - med det formål at afdække og udbedre, begrænsninger, overbevisninger og misforståelser som kan forsinke eller forhindre en ellers god forandringsplan.

Trin 1:

Etablering af en fælles forståelse for, hvad der skal ske og hvorfor der anvendes ekstern konsulent eller konsulenter.

Trin 2:

Coaching i grupper (af op til 20 deltagere) til etablering af eksisterende forståelse, for eller imod, den planlagte forandring.

Trin 3:

Individuelle samtaler og test (af nøglepersoner) til etablering af detaljeret indsigt omkring processer og kompetencer.

Trin 4:

Afholdelse af gå hjem møder, (op til 40 deltagere) - hvor der arbejdes med optimering af teams.

Trin 5:

Rapportering og evaluering

Afhængig af organisationens størrelse vil tilbuddet omfatte Coachklinikkens samarbejdspartnere:

innovationsstudier.dk

Med hjælp fra samarbejdspartnere tilbydes hjælp til forandrings-processer for grupper op til 300 personer, ad gangen.

Coaching i organisationen 

        som en del af en aktiv

                 SUNDHEDSSTRATEGI

Motivering er vigtig for menneskets trivsel. God motivering opnås gennem forståelse for mening og accept af forskelle.
      Etablering af en fælles forståelse for:
 • Hvad er stress og hvad er det ikke?
 • Hvorfor får man stress?
 • Hvordan forebygger man stress?
 • Hvordan håndterer man stress?
1
      Etablering af fælles ansvar
 • Stress er ofte anset som et personligt
 • problem - men for at komme stress til livs
 • skal ansvaret fordeles på alle
 • organisationens niveauer.
2
      En aktiv indsats i kulturen
 • Diversity Icebreaker
 • Stressindikator
 • Sundhedsvaner
 • Motivation
3

HVORDAN?

Hvordan etablerer man fundamentet for en aktiv sundhedsstrategi?
foredrag
måling
vejledning

COACHING I ORGANISATIONEN

BOOK EN TID

Eller fortæl, hvad du gerne vil vide mere om

Succes! Din besked er modtaget