Behandle Stress

Jo tidligere stressbehandlingen starter, desto hurtigere virker den og desto mindre bliver skadevirkningerne,

 

Stress er en tilstand, mens en depression er en diagnose.

 

En stresscoach er uddannet til at behandle personer der har stress. Er der mistanke om at tilstanden stress er blevet til en depression - henviser vi altid til en psykolog eller egen læge.

 

Symptomerne på stress er oftest beskrevet som i nedenstående skema: (på mobil se aller nederst)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"det er ikke nok at få fri, man skal behandles så man ikke ender der igen."

 

Hvor symptomer i det grønne felt anses for værende midlertidige, i det gule felt bør man søge indsigt i hvad der er med til at give en stress, medens symptomerne i det røde felt angiver at man skal søge hjælp med det samme.

 

Det første trin i stressbehandling handler om at den stressede får en forståelse af hvad stress er for en tilstand og hvad der forårsager stress. Denne forståelse bliver indledningsvist formidlet til den stressede - og når forståelsen er sikret - går den egentlige behandling i gang.

 

Hos Coachklinikken anvender vi en behandlingsform baseret på den amerikanske psykolog Richard Lazarus og dennes kollegaer, hvis banebrydende arbejde (Coyne og Lazarus, 1980; Lazarus, 1981; Lazarus og Launier, 1978) har været skoledannende for den moderne psykologis stressforståelse.

 

Lazarus har påpeget, at "appraisal" (vurdering/tolkning), dvs. den betydning, begivenheder tillægges, er afgørende for, om stress opstår eller ej. Dermed bryder man med den lineære kausalitetstankegang, der traditionelt har præget den sociologiske/epidemiologiske stressforståelse, og ifølge hvilken bestemte belastninger (hændelser og påvirkninger som f.eks. tab, skilsmisse, fyring) i sig selv forårsager stressreaktioner.

 

Det viser sig, at der er særdeles store individuelle forskelle på, hvilke typer og grader af stimuli og begivenheder der udløser stressreaktioner.

 

Den såkaldt kognitive-transaktionelle stressteori betoner, at mennesker som en del af den almene livstilpasning vurderer og fortolker stimuli og påvirkninger, og at det er selve denne fortløbende betydningstillæggelse, som er afgørende for den relation, der er mellem miljø og person - herunder også afgørende for, hvorvidt konkrete miljøpåvirkninger opfattes som stressende eller ej.

 

Hos Coachklinikken anvender vi som indgangsvinkel , testprogrammet Stressindikator, både i det forebyggende arbejde og som grundlag for den egentlige stressbehandling. Programmet indeholder de personafhængige vurderingsaspekter som er integreret i opbygningen af Stressindikator. Testen afdækker de nøglefaktorer, der påvirker relationen mellem stressbelastninger og sygdoms-sundhedsstatus.

 

Stressindikator er netop designet til at identificere dels de områder hos respondenten, der udgør sundhedsresurser og øger vedkommendes modstandsdygtighed over for stressbelastninger, dels de områder, der udgør sundhedsrisici og øger dennes sårbarhed over for stress og stressrelaterede lidelser.

 

Stressindikator afdækker ikke forekomsten af specifikke stress-symptomer og kan ikke anvendes til medicinsk diagnosticering af stresstilstande. Stressindikator er derimod velegnet til brug i selve indsatsen mod stress og stressrelaterede sundhedsproblemer samt i forbindelse med iværksættelsen af tiltag, der forebygger stress. Ved sit fokus på de bagvedliggende, personrelaterede faktorer, der indvirker på en stressramt persons sårbarhed/robusthed over for stress, egner Stressindikator sig særligt til brug i forbindelse med rådgivning, vejledning og coaching, der har stressreducerende og trivselsfremmende personlige forandringer for øje.

 

Testen følges altid op af en personlig tilbagemelding, hvor betydningen af resultatet drøftes i lyset af den konkrete situation og sammenhæng, som respondenten befinder sig i, og hvor dennes behov for opfølgende konsultationer afklares.

 

Stressindikators sundhedsfremmende sigte forudsætter en aktiv involvering af den der har foretaget testen. Derfor indeholder Stressindikator en resultatrapport og en stresshåndteringsplan, der kan indgå som hjælpeværktøj i vejledningen og efterfølgende kan anvendes af den testede person til at igangsætte og fastholde målrettede, stressforebyggende initiativer.

 

Læs mere om Stressindikator her:

 

Priser: læs mere her

 

 

 • midlertidig hjertebanken

 • midlertidig rysten eller tics

 • sveder meget

 • tørhed i munden

 • "sommerfugle i maven"

 • knugen i brysten / maven

 • tissetrang

 • anspændthed

 

 • træthed
 • sover dårligt om natten
 • tænker hele tiden
 • uro i kroppen
 • indre modstand / modvilje
 • irritabel
 • lettere til tårer
 • indesluttethed

 

 • Glemmer ting / fraværende
 • eksem / sygdom forværres
 • uforklarlige smerter
 • mindre social
 • større forbrug af stimulanser
 • aggressiv
 • mave og tarm problemer
 • blødningsforstyrelser

 

Adresse

Strandvej 11

5700 Svendborg

Telefon

+45 2084 6362  

 • LinkedIn Clean
 • facebook
 • w-googleplus

© 20

© 2012- 2020

Coachklinikken.dk

CVR 8270 1559